CZM – Biserica Penticostală Română

 popas pentru sufletul tău!

PROGRAMELE BISERICII

Duminică 16:30

Luni / Joi 19:30

Sâmbătă 18:00 – Tineret

ADRESĂ

Christliches Zentrum Mannheim

Rastenburger Straße 51

68307 Mannheim

CONTACT

Daniel Dobos

Tel.: 0179 433 97 97

“Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că EU sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.”

Matei 28:19-20