Educație, instruire Biblică și Cateheză


Responsabil: Janos HilfScopul schimbării este acela al creșterii în asemănare cu Hristos… Efes. 4:13, 15: până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos; … credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. … Pentru a trăi ca făpturi noi în Hristos 2 Cor. 5:17: Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.