Scopul Bisericii

Scopul schimbării este acela al creșterii în asemănare cu Hristos.


"până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos;" Efeseni 4:13


"credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos."

Efeseni 4:15


"pentru a trăi ca și noi făpturi în Hristos..."


"Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi."

2 Corinteni 5:17

Schimbare personală (relaţia cu Dumnezeu), Închinare - Matei 22:37-40

 • Lauda şi Închinarea
 • Rugăciunea;
 • Cor;
 • Dărnicie de bună voie, colectă şi zeciuieli;

Evanghelizare, Ucenicizare - Matei 28:19-20

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că EU sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.

 • Predicare;
 • Studiu Biblic;
 • Relație mentor - ucenic;
 • Cursuri Biblice;

Slujirea - Matei 22:37-40, Schimbare socială (relaţia cu societatea) dăruind lumină - Matei 5: 13-16

 • Fiecare membru din Biserică să descopere, darul pe care Dumnezeu i l-a dat;
 • Încurajarea fiecărui membru să își pună în valoare darul încredințat;
 • Ajutorarea celor în nevoie;
 • Preocupare pentru cei singuri în lumina Scripturii

Iacov 1:27;

 • Evenimente creștine pentru diferite ocazii, Evanghelizări atât în Biserică cât și în locații publice

Schimbare familială (relaţia cu aproapele). Părtăşia - Matei 28:19-20

 • Serviciile divine săptămânale;
 • Agape cu diferite ocazii;
 • Participarea la diferite activităţi recreativ / educative;
 • Grupuri de rugăciune în case;