Tineret


Responsabil: Janos Hilf


Scopul schimbării este acela al creșterii în asemănare cu Hristos... Efes. 4:13, 15: până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos; ... credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. ... pentru a trăi ca și noi făpturi în Hristos 2 Cor. 5:17: Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.


Ne întâlnim în fiecare Sâmbătă de la ora 19:00. Dacă vrei să vii împreună cu noi, te așteptăm cu drag!